Valsts atbalsts lauksaimniekiem

Valsts atbalstsValsts atbalsts Hipotēku bankas realizētās Apgrozāmo līdzekļu programmas lauksaimniekiem ietvaros pieejams Latvijas Republikā reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

Pieejamā aizdevuma summa ir 5000 līdz 700 000 LVL, bet lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrībām –  līdz pat 2 miljoniem latu. Šāda veida aizdevumiem tiek piemērota fiksētā procentu likme— sākot no 4%.

Izskatot kredīta pieteikumu, pirmkārt, tiek rūpīgi izvērtēta uzņēmuma spēja atmaksāt kredītu, piemēram, tiek pārbaudīta kredīta ņēmēja kredītvēsture, analizēta uzņēmuma finanšu situācija un līdzšinējā darbība, kā arī plānota izdevumu un ienākumu prognoze nākamajam ražošanas ciklam.

Jāņem arī vērā, ka aizdevumus nepiešķir saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir nodokļu parādi, kā arī finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.

Līdz 2013. gada 1. jūnijam šāda veida valsts atbalsts ticis piešķirts 889 projektiem par kopējo summu 29 miljoni latu. Visvairāk projektu atbalstīti tieši viengadīgo kultūru audzēšanai – atbalstu saņēmis 551 projekts. Vislielākais aizdevumu skaits bijis tieši Zemgalē – tur atbalstīti 286 projekti.

Valsts atbalsts lauksaimniekiem ir labs ieguldījums vietējās lauksaimniecības attīstībā.

Hipotēku bankas realizētās atbalsta programmas ir paredzētas dažādu vietējo uzņēmumu atbalstam un attīstības veicināšanai. Sīkāka informācija pieejama mājas lapā www.hipo.lv. Tur pieejama plaša informācija par katru no sešām speciāli veidotajām programmām, līdz ar to katram ērti un vienkārši iespējams izvēlēties sev piemērotāko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *