Tiesiskie pakalpojumi

tiesiskie pakalpojumi consiliumJuridisko servisa uzņēmumu prioritāte ir klients un kodeksa ievērošana, tāpēc speciālisti piedāvā vienīgi augstas kvalitātes pakalpojumu un efektīvus risinājumus komplicētās biznesa.

Ikviens gadījums ir izvērtēts individuāli un tam tiek adaptēts atbilstošais juridiskais risinājums.

1. Prasības sagatavošana tiesai un interešu pārstāvība

Viens no tiesisko pakalpojumiem ir uzņēmuma klienta prasības pieteikuma izveidošana un iesniegšana tiesā. Atbilstoši reglamentam jomas speciālisti iesniegs dokumentus: administratīvajā tiesā, civillietās u.c. Tiesiskajos pakalpojumos ietilpst interešu aizstāvniecība ar organizācijām un valsts pārvaldēm, klienta attiecībās u.c.

2. Uzņēmējdarbības dokumentācija un reģistrēšana

Tiesisko servisu sniedzēji ir darbojušies vairāku ar komerciju saistošu dokumentu noformēšanā. Juridisko pakalpojumu sarakstā iekļauti arī uzņēmuma statūtos paredzēto grozījumu precīza noformēšana: juridiskās adreses izmaiņas, statūtu grozījumi u.c.

3. Tipveida dokumentācija un līgumi

Juristi efektīvi izveidos laulības un pilnvarojuma līgumu, ķīlas un aizdevuma līgumu u.c., u.c. dokumentus. Izvēloties tiesisko pakalpojumu firmas, aiztaupīsi iespēju nākotnē saskarties ar nekorektiem un neatbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem noformēto dokumentāciju.

Grāmatvedības pakalpojumi

Uzņēmējdarbībā ir jānodrošina korekta un efektīvas grāmatvedība, kura iekļauj atskaišu reģistrēšanu VID, gada pārskatu sagatavošanu un citus dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem.

Lai firma varētu virzīties uz izvirzīto mērķu īstenošanu, izmanto grāmatvedības servisu, kas gādās par finanšu pārvaldīšanu un grāmatvedības uzskaiti. Izvēlies profesionālus un uzticamus grāmatvedības pakalpojumus, un profesionāļi gādās par precīzu uzņēmuma finanšu plūsmas pārvaldīšanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *