Starta programmas valsts atbalsts

Starta programmas valsts atbalstsHipotēku bankā iespējams saņemt valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Atbalsts tiek piešķirts Starta programmas ietvaros aizdevuma veidā.

Programma paredzēta:

 • Latvijas iedzīvotājiem no 18 gadu vecuma;
 • jaundibinātajiem komersantiem, kas savu saimniecisko darbību uzsākuši pēdējo trīs gadu laikā;
 • esošajiem komersantiem, ja tie vēlas uzsākt jaunas produkcijas ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu.

Pavisam valsts atbalsta projektus līdz 60 000 latiem. Aizdevumiem, kuru summa pārsniedz 5 000  latu, klientam jāsniedz līdzdalība 10% apmērā.

Aizdevumam pieejamas divu veidu procentu likmes:

 • fiksētā: 5%-9%;
 • mainīgā: 0%-4% plus 6 mēnešu RIGIBOR.

Lai kļūtu par programmas dalībnieku un saņemtu nepieciešamo valsts atbalstu, bankā jāiesniedz :

 • pieteikums par dalību programmā;
 • biznesa idejas apraksts;
 • finansialā aizdevuma pieteikums;
 • naudas plūsmas grafiks.

Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv pieejami dokumentu paraugi.

Jaunajiem biznesa uzsācējiem pieejamas arī bankas konsultācijas biznesa plāna izstrādē. Tās iespējams iegūt tajās Hipotēku bankas filiālēs, kur tiek pieņemti pieteikumi par dalību programmā.

Pirms valsts atbalsta piešķiršanas kredītspeciālisti izvērtēs biznesa plānu pēc konkrētiem kritērijiem, tai skaitā:

 • komercdarbības uzsācēja zināšanu novērtējums;
 • tirgus novērtējums;
 • idejas realizācijas ekonomiskais pamatojums;
 • plānotās naudas plūsmas novērtējums;
 • u.c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *