Projektoru lampas mūžs un spilgtums

Pirms sīkāk apskatīt, šo tēmu, jāmin, ka vidēji projektora lampas mūžs ir apt. 2000 darba stundas standarta režīmā (režīmā, kad projektors tiek ekspluatēts, izmantojot maksimālu spilgtumu) un apt. 3000 stundas t.s. Eco (taupības režīmā). Minētie dati attiecas us t.s. tradicionālajām augsta spiediena merkūrija lampām, kas sastopamas 90% projektoru. Droši vien uzreiz pamanīsiet, ka ietaupījums, ko rada ekonomiskais režīms, ir ievērojams.

Krietni retāk ir sastopamas Xenona lampas, kas tiek izmantotas dārgā gala (hi-end) projektoros un ir ievērojami dārgākas. Tomēr to darba mūžs ir salīdzinoši īsāks.

Ražotāji lampas mūža beigas nosaka ar vidējo darbības laiku, kad lampas spilgtums ir samazinājies līdz 1/2 no sākotnējā (standarta) spilgtuma. Lampa savas darbības laikā pakāpeniski zaudē spēju nodrošināt sākotnējo spilgtumu, kas tai paredzēts.

Kāda ir sajūta 50% spilgtuma maiņai var aptuveni noteikt, ja salīdzināsiet apgaismojumu telpā, kur to nodrošina 2 vienādas jaudas lampas, piemēram, 100 vati. Attiecīgi uz brīdi izslēdziet vienu no lampām un novērtējiet šīs izmaiņas radīto efektu.

Der atcerēties, ka spilgtuma sajūta ir relatīva. Projektora gadījumā, to cik spilgts jums šķitīs projicētais attēls, noteiks kontrasts, ko radīs projektora lampas un telpas apgaismes ķermeņu radītā gaisma (spilgtums). Tas savukārt sniedz iespēju pielāgot telpas apgaismojumu tā, lai varētu iegūt labu spilgtuma kontrastu bez nepieciešamības projektoru ikdienā darbināt ar maksimālo jaudu – t.i. nodrošinot maksimālu attēla spilgtumu.

Projektoru lampasSavukārt, ja būsiet pieraduši projektoru lietot ne uz pilnu spilgtumu, jūs daudz mazāk izjutīsiet spuldzes spilgtuma samazināšanos, tai tuvojoties sava darba mūža beigām.

Tas būs iespējams, palielinot projektora attēla spilgtumu, kad lampa jau tuvojas sava mūža beigām, uz maksimumu. Attiecīgi to paveicot, neskatoties uz to, ka spuldze jau būs zaudējusi daļu no savas spilgtuma nodrošināšanas spējas, spēs nodrošināt spilgtumu, kas pie samazinātā telpas apgaismojuma nodrošinās pietiekami komfortablu kontrastu.

No iepriekšminētā var secināt, ka optimālā gadījumā vajadzētu nodrošināt tādus projektora lietošanas apstākļus, kad tas tiek izmantots t.s. Eco režīmā ar vidēji 20 – 25% samazinātu spilgtumu kā pilna spilgtuma režīmā. Attiecīgi tiklīdz projektora attēls, tuvojoties spuldzes mūža beigu daļai, kļūst ievērojami blāvāks, ir iespēja projektoru iestatīt pilna spilgtuma režīmā un ievērojamu laiku izbaudīt pietiekamu kontrastu.

One thought on “Projektoru lampas mūžs un spilgtums

  1. Pingback: Projektoru lampas mūžs un spilgtums | CopyWrite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *