Profesionālais ieraksts jeb 95 kods – teorija

95. kods teorijaLatvijā un visā Eiropā tiek pieprasīts, lai vadītājiem, kas nodarbojas ar komercpārvadājumiem būtu atbilstoša kvalifikācija, proti, būtu 95.koda ieraksts vadītāja apliecībā. Šis profesionālais kods nepieciešams C1, C1E, C un CE, kā arī D1, D1E, D un DE kategoriju šoferiem. Šoferi tiek nodalīti profesionālajos un neprofesionālajos jeb jaunajos un pieredzējušajos, no kā tad arī atkarīgs kādā veida 95 kods teorija ir jāliek.

Apmācību ilgums – 35 stundas

Lai iegūtu 95.kodu jeb profesionālo zināšanu ierakstu nepieciešams iziet speciālu periodisko apmācību, kuras ilgums ir 35 stundas. Mācību laikā šoferi atkārto un apgūst jaunas zināšanas tiesību aktos un to grozījumos, satiksmes drošībā, kravu nostiprināšanā, vadītāja darbu un atpūtas laiku uzskaitē, pārkāpumu punktu uzskaites sistēmā u.c. tēmās.

95 koda iegūšanai jānokārto šādi CSDD eksāmeni:

  • Atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens ceļu satiksmes noteikumos (35 jautājumi 30 minūtēs ar pieļaujamām 3 kļūdām);
  • Atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens profesionālajos jautājumos (45 jautājumi 60 minūtēs ar 5 pieļaujamajām kļūdām);
  • Atbilstošās kategorijas profesionālais praktiskais eksāmens (sastāv no 3 etapiem: 3 jautājumi par transportlīdzekļa uzbūvi, aprīkojumu un kravu stiprināšanu; figūru izpilde; braukšana ceļu satiksmē ne mazāk kā 90 minūtes).

Šim eksāmenam jaunie vadītāji var sagatavoties vairākos veidos: apmeklējot mācības autoskolā vai mācoties patstāvīgi – pildot profesionālajai apmācībai (95 kods teorija) veltīto online CSN testu. Pieredzējušajiem šoferiem pēc periodisko apmācību iziešanas tiek izsniegts sertifikāts par 95.kodu, kas ir derīgs 5 gadus, savukārt tie, kuri tikai tagad iegūst vai vēlas iegūt C vai D kategorijas vadītāja apliecību, iziet apmācības autoskolā un kārto CSDD profesionāli praktisko eksāmenu.

Kas veic šoferu apmācību 95.koda iegūšanai?

Šo profesionālo apmācību teorijas kursi tiek rīkoti Latvijas autoskolās, kuras ir tiesīgas apmācīt C1, C, C1E, CE un D1, D, D1E, DE kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Pats 95.kods neieciešams tikai tiem šoferiem, kuri nodarbojas ar komercpārvadājumiem jeb kuriem tas ir apmaksāts darbs. Ja ieraksta par šo profesionālo apmācību nav, šoferi nedrīkst stādāt komerciāla tipa darbu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *