Piekļuves sistēmas 0

Piekļuves sistēmas

Posted on

Arvien lielāku nozīmi iestādēs vai uzņēmumos kopējā drošības elementu tīklā iegūst piekļuves kontroles sistēmas. Tas ir moderns un efektīvs drošības risinājums, kas ļauj organizēt darbinieku pārvietošanos objekta telpās, kā arī koordinēt uzņēmuma vai iestādes apmeklētāju plūsmu. Piekļuves sistēmas nodrošina iespēju pasargāt objektu no iespējamiem apdraudējumiem, kontrolējot objektā esošo cilvēku pārvietošanos un atrašanās vietu. Šāda sistēma, kombinējot to ar citām drošības sistēmām, kā, piemēram, videonovērošanas sistēmas un apsardzes signalizācijas sistēmas, atvieglo un padara efektīvāku telpu apsardzi.

Piekļuves sistēmas tiek speciāli projektētas un uzstādītas, izvērtējot konkrētā objekta specifiku, telpu platību, kā arī darbinieku un apmeklētāju skaitu un iespējamo plūsmu. Piekļuves kontroli var iedalīt vairākos savstarpēji saistītos elementos, katram no kuriem ir savas atsevišķās funkcijas drošības uzturēšanā. Izplatītākie piekļuves kontroles sistēmu elementi ir kustīgie piekļuves vārti (turniketi), telpu piekļuves kontrole, seifi un durvis ar laika atslēgu, elektroniskie skapji, kā arī darba laika uzskaites un kontroles sistēma.

Turniketi

Turniketi visbiežāk tiek uzstādīti pie ēku ieejām, vestibilā. Šī sistēma paredz iespēju uzņēmuma vai iestādes darbiniekiem ar speciālu elektronisko kartīšu vai aproču palīdzību, novietojot tās pie karšu nolasītāja, kas atrodas pie turniketa, automātiski atbloķēt turniketu un iekļūt telpās. Savukārt, ja telpās ir jāiekļūst kādam apmeklētājam, piekļuves vārtus ir iespējams atbloķēt un atvērt arī ar vadības pogu, kas atrodas blakus apsardzes postenī.

Telpu piekļuves kontroles darbības princips ir līdzīgs kā turniketiem. Šī sistēma nodrošina atsevišķu objekta telpu apsardzību, novietojot elektronisko kartīšu vai aproču nolasītājus pie telpu ieejas durvīm. Tiem darbiniekiem, kuriem ir nepieciešama piekļuve konkrētajām telpām, kartīte vai aproce ir automātiski ieprogrammēta un, pieliekot to pie nolasītāja, durvis automātiski atbloķējas. Visu pārējo laiku durvis ir aizvērtas.

Seifi un durvis

Seifi un durvis ar laika atslēgu īpaši ir nozīmīgi iestādēs, kur tiek glabātas lielas materiālās vērtības, piemēram, bankās. Laika piekļuves sistēma ir automātiski ieprogrammēta, lai seifu vai durvis būtu iespējams atvērt tikai noteiktā diennakts laikā. Šāda sistēma veicina pilnībā kontrolētu, tikai noteiktiem cilvēkiem darba pienākumu izpildei paredzētu piekļuvi telpām, kur tiek uzglabātas materiālās vērtības.

Savukārt darba laika kontroles sistēma ir paredzēta, lai automātiski fiksētu darbinieku pārvietošanos un atrašanos telpās. Šī sistēma gan veicina lielāku kopējo drošību objekta telpās, ļaujot izsekot cilvēku plūsmai objektā, gan ļauj darba devējam pārlūkot darbinieku atrašanos darbavietā vai prombūtni.

Avots: http://www.citrus.lv/lv/pakalpojumi/eku-inzeniersistemas/drosibas-sistemas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *