Mikrokredīts līdz 10 000 latu

Mikrokredīts HipoHipotēku banka izstrādājusi programmu mikrouzņēmumiem, kuras ietvaros iespējams saņemt mikrokredītu līdz 10 000 latu.

Mikrokredīts tiek piešķirts tiem uzņēmumiem, kuriem:

 • gada bilance un neto apgrozījums nav lielāks par 1.4 miljoniem latu;
 • darbinieku skaits nav lielāks par 10 cilvēkiem;
 • nav nodokļu parādu;
 • nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;
 • nav finansiālu grūtību;
 • esošo saistību summa Hipotēku un citās bankās, kā arī finanšu iestādēs nav lielāka par 50 000 latu.

Pieteikties mikrokredītam var arī pirms uzņēmuma dibināšanas. Šajā gadījumā, ja bankas lēmums ir pozitīvs, tad divu mēnešu laikā nepieciešams reģistrēt saimniecisko darbību.

Programmas nosacījumi:

 • maksimālā aizdevuma summa apgrozāmiem līdzekļiem – 5 000 latu;
 • maksimāla aizdevuma summa investīcijām – 10 000 latu;
 • maksimālais mikrokredīta atmaksas termiņš – 5 gadi;
 • aizdevumiem virs 5 000 latu, klientam jāsniedz 10% līdzdalība.

Mikrokredītam pieejamas divu veidu procentu likmes:

 • fiksēta no 5%-8%;
 • mainīga no 0%-3% plus 6 mēnešu RIGIBOR.

Saņemot mikrokredītu, iespējams arī grants tā dzēšanai. Neatmaksājamie naudas līdzekļi tiek piešķirti tad, ja pildīti visi līguma nosacījumi un līdzekļi izlietoti atbilstoši biznesa projekta aprakstam. Granta summa var būt līdz 50% no investīcijām piešķirtās summas, bet ne vairāk kā 750 latu. Maksimālā granta summa tiek noteikta pēc pilsētas, kurā projekts īstenots. Grants tiek izmaksāts divu gadu laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas datuma, kad iesniegta atskaite par projekta realizāciju.

Programma tiek finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas, valsts budžeta līdzekļiem, kā arī no Hipotēku bankas kredītresursiem. Programma tiks īstenota līdz 2015. gada jūlijam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *