Lauksaimnieku un uzņēmēju atbalstam – Hipotēku banka

Hipotēku bankaHipotēku banka ir valsts attīstības banka, kuras mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, tādejādi ceļot iedzīvotāju labklājību. Viens no veidiem, kā Hipotēku banka cenšas sasniegt izvirzīto mērķi, ir valsts atbalsta programmu biznesam realizēšana. Šīs programmas iekļauj aizdevumu izsniegšanu lauksaimniekiem un uzņēmējiem dažādu mērķu sasniegšanai, kā arī bezmaksas konsultāciju sniegšanu topošajiem uzņēmējiem.

Hipotēku banka piedāvā sešas attīstības programmas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem:

  • Starta programma;
  • Mikrokreditēšanas programma;
  • MVU izaugsmes aizdevums;
  • Konkurētspējas uzlabošanas programma;
  • Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem;
  • Zemes iegādes kreditēšanas programma.

Hipotēku bankas realizētā Starta programma ir paredzēta biznesa ideju īstenošanai jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem. Šīs programmas ietvaros jaunie uzņēmēji var saņemt arī bezmaksas konsultācijas, kas sniedz nepieciešamo informāciju un atbalstubiznesa plāna izstrādei un veiksmīga biznesa uzsākšanai. Tāpat Starta programma iekļauj arī aizdevumus projektiem, kuru izmaksas nepārsniedz 60 000 latu, un aizdevuma procentu likmes subsīdijas līdz pat 80%. Projektu virs 5000 latu realizācijai nepieciešams 10 procentus liels līdzfinansējums.

Mikrouzņēmumiem ir paredzēta Mikrokreditēšanas programma. Ar tās palīdzību aizdevumu ideju realizēšanai var saņemt mikrouzņēmumi, kuros strādā līdz 10 cilvēkiem un kuru gada apgrozījums, ieņēmumi un bilance nepārsniedz 1 400 000 latu. Mikrouzņēmumi var izmantot arī finansējumu, ko piedāvā Konkurētspējas uzlabošanas programma. Tās mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu mikrouzņēmumiem, kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kam ir ekonomiski pamatoti attīstības plāni, bet paaugstinātu risku dēļ nav pieejams citu kredītiestāžu atbalsts.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir paredzēts arī MVU izaugsmes aizdevums. Šīs atbalsta programmas ietvaros aizdevums pieejams gan investīcijām, gan apgrozāmajiem līdzekļiem, ieskaitot kredītlīnijas. Viens komersants var saņemt līdz 300 000 latu lielu aizdevumu, bet lauksaimniecības produktu ražotāji var realizēt projektus, kas izmaksā līdz 2 200 000 latu. Aizdevuma termiņš investīcijām var būt līdz 10 gadiem, bet apgrozāmajiem līdzekļiem – līdz pieciem gadiem.

Lauksaimniekiem un lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēju apvienībām ir pieejamas šādas atbalsta programmas: Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem un Zemes iegādes kreditēšanas programma. Šie aizdevumi ir izstrādāti, lai veicinātu lauksaimniecības attīstību Latvijā un nodrošinātu šīs nozares izaugsmi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *