Hipotēku bankas atbalsta programmas biznesam

hipotēku bankaLai attīstītu valsts tautsaimniecību, Hipotēku banka izveidojusi atbalsta programmas. Patlaban darbojas sešas atbalsta programmas un katra no tām izveidota savam mērķim.

Uzņēmējiem pieejamas šādas Hipotēku bankas programmas:

  • Starta;
  • Mikrokreditēšanas;
  • MVU izaugsmes;
  • Komersantu konkurētspējas uzlabošanas;
  • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu lauksaimniekiem;
  • Zemes iegādes kreditēšanas.

Starta programma paredzēta uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tai pieteikties var Latvijas iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, jaunie uzņēmēji, kā arī esošie komersanti, kas ražo jaunu produktu. Atbalsts tiek sniegts līdz 54 000 latu.

Mikrokreditēšanas programma paredzēta mikrouzņēmumu veidošanai vai attīstībai. Pieteikties var tie uzņēmumi, kuros strādā ne vairāk par 10 darbiniekiem un kuru gada neto apgrozījums ir līdz 1,4 miljoniem latu, kā arī tie, kuri nākamo 2 mēnešu laikā nolēmuši oficiāli uzsākt savu mikrouzņēmuma darbību. Finansiālu aizdevumu iespējams saņemt līdz 10 000 latu, bet apgrozāmajiem līdzekļiem – līdz 5000 latu.

MVU izaugsmes aizdevuma programma paredzēta mazajiem un vidējiem komersantiem, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lai attīstītu uzņēmuma izaugsmi. Aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem un investīcijam iespējams saņemt līdz 300 000 latu vienam komersantam, bet līdz 2.2 miljoniem latu – lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.

Komersantu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programma paredzēta maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem. Atbalsts tiek sniegts līdz 7.5 miljonu latu vienam komersantam.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem paredzēti Latvijas Republikā reģistrētiem primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, augļu un dārzeņu ražotāju grupām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Aizdevumu iespējams iegūt līdz 700 000 latu, bet kooperatīvajām sabiedrībām – līdz 2 miljoniem latu.

Zemes iegādes kreditēšanas atbalsta programma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem, kuri vismaz gadu ražo Līguma par ES darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus. Hipotēku banka aizdevums tiek piešķirts līdz 100 000 latu.

One thought on “Hipotēku bankas atbalsta programmas biznesam

  1. Pingback: Hipotēku bankas atbalsta programmas biznesam | CopyWrite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *