Dziļurbumu urbšana, lai iegūtu tīru ūdeni

Dziļurbumu urbšana ir lielisks veids, kā nodrošināt tīra un kvalitatīva dzeramā ūdens ieguvi. Ūdens, ko iegūsiet no dziļurbuma, būs pasargāts no bakterioloģiskā piesārņojuma un tas būs pieejams vienmērīgā daudzumā visa gada garumā. Dziļurbuma veidošana, kā arī citi pakalpojumi, kas saistīti ar ūdens ieguvi, ir pieejami pie uzņēmuma SIA Ground Water.

Ja Jūs vēlaties iegūt tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni, dziļurbumu urbšana ar SIA Ground Water būs labākais risinājums, jo ļaus Jums saņemt ievērojami kvalitatīvāku ūdeni, nekā izmantojot virsējos zemes slāņos veidotas akas. Lai ūdens ieguve būtu daudz vienkāršāka, SIA Graound Water piedāvā visus nepieciešamos pakalpojumus:

  • dziļurbumu urbšana;
  • dziļurbuma dokumentācijas nokārtošana;
  • ūdens apgādes sistēmas izveide no dziļurbuma līdz patērētājam.

Dziļurbumu urbšana

Dziļurbumu parasti veido zemes dziļākajos slāņos, kas ir pasargāti no bakterioloģiskā piesārņojuma. Tas ļauj iegūt patiešām tīru ūdeni, kas ir brīvs no piesārņojuma. Tāpat dziļurbumos ir vienmērīga ūdens pieplūde, kas bieži nav pieejama seklās akās – ūdens daudzums un tā kvalitāte mainās atkarībā no sezonas un laika apstākļiem.

Dziļurbumu urbšana parasti notiek 30 līdz 120 metru dziļumā. Vietās, kur ir pieejami ar ūdeni bagāti dolomīta slāni, dziļurbums var  būt tikai 20 metrus dziļš. Dziļurbuma dziļums ir atkarīgs no tā, cik daudz ūdens patērētājam ir nepieciešams un tā, kādā dziļumā attiecīgajā vietā ir pieejams tīrs un kvalitatīvs dzeramais ūdens. Tāpat, nosakot urbuma dziļumu, tiek ņemtas vērā klienta ekonomiskā iespējas.

Kvalitāte dziļurbumā iegūtajam ūdenim ir ievērojami augstāka nekā tam, ko iegūst no virsējos zemes slāņos veidotajām akām. Ūdens ķīmiskais sastāvs ir atkarīgs no iežiem, kuros ūdeni iegūst. Dolomīta slāņos iegūtajam ūdenim nereti ir paaugstināta cietība, bet no smilšakmens iežiem iegūtajā ūdenī nereti paaugstināts dzelzs saturs.

SIA Ground Water veic arī iegūtā ūdens analīzes. Gadījumā, ja dziļurbumā iegūtā ūdens kvalitāte nav apmierinoša vai kāds tā sastāvā esošais minerāls vai ķīmiskais elements pārsniedz noteikto normu, SIA Ground Water piedāvā arī ūdens mīkstināšanas iekārtu un speciālu filtru uzstādīšanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *