Samazini izdevumus – apvieno kredītus

Vai arī jums ir pazīstama situācija, kad ik mēnesi veicat visus regulāros maksājumus par kredītsaistībām un saprotat, ka šī summa ir pārāk liela jūsu šī brīža ienākumiem? Jums nākas atlikt kādas no pamatvajadzībām, lai tikai samaksātu kredītmaksājumus, līzingu, hipotēku un varbūt pat soda procentus vai pagarinājuma maksu, ja situācija ir pavisam slikta. Tas ir nopietns signāls, ka ir jādomā par veidiem, kā optimizēt savas kredītizmaksas un izvairīties no pilnīga finansiālā sabrukuma un pat iekļūšanas parādnieku sarakstos. Viens no veidiem, kā samazināt ikmēneša maksājumus par dažādiem kredītiem, ir kredītu apvienošana. Raksta turpinājumā uzzināsiet, kā apvienot kredītus ātri un izdevīgi. Continue reading

Starta programmas valsts atbalsts

Starta programmas valsts atbalstsHipotēku bankā iespējams saņemt valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Atbalsts tiek piešķirts Starta programmas ietvaros aizdevuma veidā.

Programma paredzēta:

 • Latvijas iedzīvotājiem no 18 gadu vecuma;
 • jaundibinātajiem komersantiem, kas savu saimniecisko darbību uzsākuši pēdējo trīs gadu laikā;
 • esošajiem komersantiem, ja tie vēlas uzsākt jaunas produkcijas ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu.

Pavisam valsts atbalsta projektus līdz 60 000 latiem. Aizdevumiem, kuru summa pārsniedz 5 000  latu, klientam jāsniedz līdzdalība 10% apmērā.

Aizdevumam pieejamas divu veidu procentu likmes:

 • fiksētā: 5%-9%;
 • mainīgā: 0%-4% plus 6 mēnešu RIGIBOR.

Lai kļūtu par programmas dalībnieku un saņemtu nepieciešamo valsts atbalstu, bankā jāiesniedz :

 • pieteikums par dalību programmā;
 • biznesa idejas apraksts;
 • finansialā aizdevuma pieteikums;
 • naudas plūsmas grafiks.

Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv pieejami dokumentu paraugi.

Jaunajiem biznesa uzsācējiem pieejamas arī bankas konsultācijas biznesa plāna izstrādē. Tās iespējams iegūt tajās Hipotēku bankas filiālēs, kur tiek pieņemti pieteikumi par dalību programmā.

Pirms valsts atbalsta piešķiršanas kredītspeciālisti izvērtēs biznesa plānu pēc konkrētiem kritērijiem, tai skaitā:

 • komercdarbības uzsācēja zināšanu novērtējums;
 • tirgus novērtējums;
 • idejas realizācijas ekonomiskais pamatojums;
 • plānotās naudas plūsmas novērtējums;
 • u.c.

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai

atbalsta programmasLai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem uzsākt savu uzņēmējdarbību, Hipotēku banka izstrādājusi Starta un Mikrokreditēšanas atbalsta programmas. Tās sniedz atbalstu aizdevumu un konsultāciju veidā.

Starta programma paredzēta visiem tiem, kas nolēmuši sākt nodarboties ar savu biznesu. Tiesa, programmai pieteikties var arī jaundibinātie komersanti, kas nesen uzsākuši savu saimniecisko darbību, kā arī esošie uzņēmēji, ja tie uzsāk jaunu darbības veidu un reģistrē jaunu uzņēmumu.

Mikrokreditēšanas programma paredzēta tiem jaunajiem uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt mikrouzņēmuma darbību, kā arī pieteikties iespējams jau esošajiem mikrouzņēmumu īpašniekiem, ja:

 • to uzņēmumā strādā līdz 10 darbiniekiem;
 • to gada bilance nav lielāka par 1.4 miljoniem latu.

Šo atbalsta programmu ietvaros iespējams saņemt:

 • līdz 54 000 latu Starta programmā;
 • līdz 5 000 latu apgrozāmajiem līdzekļiem, bet līdz 10 000 latu investīcijām Mikrokreditēšanas programmā.

Starta un Mikrokreditēšanas atbalsta programmas neatbalsta visas saimnieciskās nozares. Starta programmā aizdevumi netiek piešķirti šādās sfērās:

 • Zivsaimniecība;
 • Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde;
 • Vairumtirdzniecība;
 • Apdrošināšana un finanšu starpniecība;
 • Transportlīdzekļu iznomāšana;
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu;
 • Azartspēles un derības;
 • Ieroču ražosana, tirdzniecība;
 • Alkoholisko dzērienu un tabakas ražosana, tirdzniecība;
 • Kravas transporta pakalpojumi.

Mikrokreditēšanas programma neatbalsta tās pašas nozares, izņemot lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi, un vairumtirdzniecību.

Hipotēku bankas atbalsta programmas biznesam

hipotēku bankaLai attīstītu valsts tautsaimniecību, Hipotēku banka izveidojusi atbalsta programmas. Patlaban darbojas sešas atbalsta programmas un katra no tām izveidota savam mērķim.

Uzņēmējiem pieejamas šādas Hipotēku bankas programmas:

 • Starta;
 • Mikrokreditēšanas;
 • MVU izaugsmes;
 • Komersantu konkurētspējas uzlabošanas;
 • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu lauksaimniekiem;
 • Zemes iegādes kreditēšanas.

Starta programma paredzēta uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tai pieteikties var Latvijas iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, jaunie uzņēmēji, kā arī esošie komersanti, kas ražo jaunu produktu. Atbalsts tiek sniegts līdz 54 000 latu.

Mikrokreditēšanas programma paredzēta mikrouzņēmumu veidošanai vai attīstībai. Pieteikties var tie uzņēmumi, kuros strādā ne vairāk par 10 darbiniekiem un kuru gada neto apgrozījums ir līdz 1,4 miljoniem latu, kā arī tie, kuri nākamo 2 mēnešu laikā nolēmuši oficiāli uzsākt savu mikrouzņēmuma darbību. Finansiālu aizdevumu iespējams saņemt līdz 10 000 latu, bet apgrozāmajiem līdzekļiem – līdz 5000 latu.

MVU izaugsmes aizdevuma programma paredzēta mazajiem un vidējiem komersantiem, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lai attīstītu uzņēmuma izaugsmi. Aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem un investīcijam iespējams saņemt līdz 300 000 latu vienam komersantam, bet līdz 2.2 miljoniem latu – lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.

Komersantu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programma paredzēta maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem. Atbalsts tiek sniegts līdz 7.5 miljonu latu vienam komersantam.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem paredzēti Latvijas Republikā reģistrētiem primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, augļu un dārzeņu ražotāju grupām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Aizdevumu iespējams iegūt līdz 700 000 latu, bet kooperatīvajām sabiedrībām – līdz 2 miljoniem latu.

Zemes iegādes kreditēšanas atbalsta programma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem, kuri vismaz gadu ražo Līguma par ES darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus. Hipotēku banka aizdevums tiek piešķirts līdz 100 000 latu.