B kategorijas saņemšana

www.b-kategorija.com - b kategorija - autoskolaB kategorija nosaka, ka auto tiesības var iegūt no 18 gadiem, bet sākt mācīties var jau no 16 gadu vecuma. B kategorijā ietver visus mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un kuri ir konstruēti un paredzēti ne vairāk kā astoņu pasažieru pārvadāšanai, neskaitot vadītāju, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus. Ir atļauts arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 4250 kilogramus. Pirms CSDD teorijas eksāmena būs jāuzrāda šādi dokumenti: pase vai braukšanas mācību atļauja; autoskolas izsniegta apmācības karte ar atzīmi par pabeigtu teorētisko apmācību, pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecība un medicīniskā uzziņa.

B kategorijas iegūšana sastāv no vairākiem posmiem – pirmkārt, ir jānokārto CSDD eksāmens, kurā tiek uzdoti jautājumi par šādām tēmām: vispārīgie jautājumi; Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumi; ceļu zīmes, apzīmējumi, ceļu satiksmes regulēšana; drošas transporta līdzekļa vadīšanas tehniskie aspekti; ceļu satiksmes drošība un administratīvā, kriminālā un citu autovadītāja atbildība; noteikumi saistībā ar automobiļa ekspluatēšanas tiesībām; braukšana ceļu satiksmē; faktori, kuri var sekmēt avārijas izraisīšanu; pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana u.c. otrkārt, ir jākārto vadīšanas eksāmens. Vadīšanas eksāmens, lai iegūtu auto tiesības, sastāv no trim posmiem: zināšanu pārbaude par transportlīdzekli – prasme pārbaudīt automobili, veicot vienu pārbaudi, kas var būt saistīta ar riepām, riteņu maiņu, eļļas, šķidruma līmeņiem, ārējo apgaismes ierīci, gaismas signāliem; figūru izpilde – B kategorija nozīmē, ka jāizpilda „stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” un viena no figūrām, ko izvēlas datorprogramma; braukšana ceļu satiksmē – prasmju un iemaņu pārbaude, lietojot transportlīdzekli uz koplietošanas ceļiem.

Svarīgi, lai autoskolā strādā kvalificēti instruktori, kuri kursantam spēj iemācīt arī drošas braukšanas pamatprincipus – tas ievērojami atvieglo eksāmena kārtošanu, lai tiktu iegūtas auto tiesības, jo eksāmena kārtotāji jūtas pārliecināti par savām auto vadīšanas prasmēm. Jāapzinās, ka pirmajā vietā kā ceļu satiksmes negadījumu un autokatastrofu izraisītāji vainojami dažādi uzmanības traucēkļi – mobilie telefoni, citi pasažieri, smēķēšana, mūzika un ēšana. Tas attiecināms arī uz procesu, kamēr kursants vēl mācās braukt – lai iegūtu autovadītāja tiesības, apmācībām jānorit atbilstošā, droša vidē. Sākot apmācību autoskolā, kursants tiek iekļauts apmācāmo grupā un nosaka nepieciešamo apmācību stundu skaitu. Vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Nodarbībām jānotiek lekciju un diskusiju veidā saskaņā ar apmācības programmas saturu pēc noteikta grafika, noteiktā vietā.

Tā kā instruktori ir atslēga uz veiksmīgu eksāmena nokārtošanu, instruktora izvēle, iespējams, ir daudz svarīgāka nekā atbilstošas mācību iestādes atrašana. Pats process ir samērā līdzīgs autoskolas izvēlei, taču ar vienu būtisku atšķirību – instruktoru ir ļoti viegli nomainīt. Apmācāmais drīkst brīvi izvēlēties konkrētu instruktoru, pie kura ārpus autoskolas teorētiskās apmācības nodarbību laika apgūt braukšanas prasmi. Latvijas likumdošana neparedz nekādus ierobežojumus braukšanas instruktora izvēlē un autoskolas nav tiesīgas pieprasīt maksu, ja neapmierina savas autoskolas piedāvātie braukšanas instruktori vai gribi nomainīt izvēlēto instruktoru pret citu. Tādējādi kursantam nav jābaidās, ka neatrodot kopīgu valodu ar pirmo instruktoru, viņš turpmākos mēnešus ir nolemts daudzām nepatīkamām vai bezjēdzīgām mācību stundām, tādā veidā B kategorijas vadītāja apliecība nonāktu kursanta rokās vēlāk, nekā domāts.

No 2013. gada 19. janvāra visas jaunās auto tiesības, ko izdod ES valstis, jāatbilst Eiropas Savienības standarta paraugam, kas atgādina plastikāta kredītkartes, turklāt tajās jābūt iestrādātiem sarežģītākiem pret viltošanas elementiem. Līdzšinējās vadītāja apliecības var turpināt lietot kā ierasts, bet tās būs jāapmaina pret jaunā parauga apliecībām, kad būs beidzies to derīguma termiņš (vai ne vēlāk kā līdz 2033. gadam). Ja eksāmeni CSDD ir nokārtoti veiksmīgi, personai tiek piešķirtas autovadītāja tiesības. B kategorijas vadītāja apliecība nav iegūta, un vadīšanas eksāmens nav nokārtots, ja ir pieļauta: a) bīstama kļūda; b) vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas; c) vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas. Vadīšanas eksāmena norise tiek filmēta. Ja kursants nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, viena mēneša laikā pēc eksāmena var pārsūdzēt vērtējumu, iesniedzot motivētu iesniegumu CSDD. Pēc iesnieguma saņemšanas 30 dienu laikā tiksiet rakstiski informēts par pārbaudes rezultātiem. Pieteikties uz atkārtotu eksāmenu varat pēc pieņemtā lēmuma saņemšanas. Lai pieteiktos uz atkārtotu braukšanas eksāmenu, personīgi nav jāierodas CSDD nodaļā. To varat veikt, piesakoties pa tālruni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *